777 289 861

Řízení kontinuity činností organizace

Živelná pohroma, porucha stroje či zařízení, odchod nebo dlouhodobá nedostupnost klíčového zaměstnance, změna legislativy, únik informací, ztráta dat atd. – existuje řada hrozeb, které mohou způsobit, že Vaše organizace bude muset náhle ukončit svoji činnost, nebo bude moci pokračovat dále, avšak s vynaložením vysokých finančních nákladů.

Kdo by měl řešit kontinuitu činností?

Každá organizace (v komerčním i veřejném sektoru).

Jak správně postupovat?

Poradenství zahrnuje především následující činnosti:

  • Analýzu dopadů v případě havarijní situace (popis toho, co je z hlediska fungování Vaší organizace to nejdůležitější – jaké procesy, činnosti, služby, fyzické prostředky, zaměstnanci a proč)
  • Analýzu rizik (popis toho, co může důležitá aktiva, činnosti a procesy Vaší organizace ohrozit, s jakou pravděpodobností a prostřednictvím jakých slabých míst)
  • Zavedení cenově přijatelných opatření pro zásadní zmírnění dopadů v případě výskytu havarijní situace

Důležitá fakta k řízení kontinuity:

  • Netýká se pouze IT oblasti (zahrnuje např. řízení výroby, obchodní procesy, logistiku, personální oblast atd.)
  • Vždy je potřeba úzká spolupráce se zaměstnanci a hlavními dodavateli organizace, není možné řešit kontinuitu činností „od stolu“ bez účasti kompetentních osob
  • I sebemenší změna, která v organizaci nastane, se nutně musí promítnout do řízení kontinuity, proto musí být veškerá dokumentace a pomocné softwarové produkty stručné a jednoduché (plaťte za jednoduchost, stručnost, přehlednost a použitelnost, ne za okopírované obecné části nesrozumitelných norem)

Použité normy, standardy a techniky:

  • ISO 22301
  • ISO 31000
  • Relevantní zákony
  • Zkušenosti a selský rozum

Zastavte se u nás a promluvme si o Vašem projektu

Neváhejte nás kontaktovat

Zavolejte nebo napište nám a dohodneme si osobní schůzku.

Kontaktujte nás

info@nexa.cz
+420 777 289 861

Navštivte nás po domluvě na

Beranových 130
199 00 Praha - Letňany