777 289 861

Soulad s GDPR a dalšími zákony

Máte spokojené klienty, daří se Vám obchodovat, daří se Vám vyrábět, zvyšujete obrat, generujete zisk. Nebo nepracujete pro komerční sféru a zastáváte významný post v organizaci veřejné správy.

Jednoho dne ale zvednete telefon nebo otevřete dopis a sled dalších událostí skončí zaplacením vysoké pokuty, trestním stíháním, nechtěnou a nepříjemnou medializací či zrušením Vaší organizace.

Kdo by měl řešit zákonný soulad?

Každá organizace (v komerčním i veřejném sektoru).

Jak správně postupovat?

Poradenství zahrnuje především následující činnosti:

 • Analýzu relevantních zákonů ve vztahu k Vaší organizaci
 • Analýzu rizik (popis toho, jak mohou být zákony porušeny, s jakou pravděpodobností a prostřednictvím jakých slabých míst)
 • Analýzu dopadů v případě porušení zákonů (popis toho, co všechno se Vám může stát – finanční sankce, trestní stíhání, nechtěná a nepříjemná medializace, zrušení organizace, ztráta zaměstnání)
 • Zavedení cenově přijatelných opatření pro zásadní snížení rizika porušení zákonů

Důležitá fakta k souladu se zákony:

U naprosté většiny našich nových klientů zjišťujeme porušení zejména u následujících zákonů či nařízení:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES
 • Zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
 • Zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
 • Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským
 • Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

Použité normy, standardy a techniky:

 • Relevantní zákony
 • Stanoviska úřadů
 • Rozhodnutí soudů
 • Zkušenosti a selský rozum

Zastavte se u nás a promluvme si o Vašem projektu

Neváhejte nás kontaktovat

Zavolejte nebo napište nám a dohodneme si osobní schůzku.

Kontaktujte nás

info@nexa.cz
+420 777 289 861

Navštivte nás po domluvě na

Beranových 130
199 00 Praha - Letňany