777 289 861

Řízení rizik

Představte si, že navštívíte více než 1000 organizací. V každé z nich se potkáte s člověkem, který Vám bude vyprávět o nepříjemné situaci, která se u nich přihodila a znamenala finanční škody, opakované návštěvy kontrolních úřadů, ztrátu významného klienta nebo nechtěnou medializaci a veřejnou ostudu.

Všechny tyto situace se budete snažit si zapamatovat, abyste mohli ve Vaší organizaci zavést adekvátní opatření. Bude to velmi pracné, časově náročné a stresující, ale v konečném důsledku Vám to přinese klidný spánek.

Máte ale i druhou možnost - prostě nám jen zavolat, my už jsme ty návštěvy a pohovory absolvovali za Vás.

Kdo by měl řešit řízení rizik?

Každá organizace (v komerčním i veřejném sektoru).

Jak správně postupovat?

Poradenství zahrnuje především následující činnosti:

 • Identifikaci a hodnocení důležitých aktiv z hlediska fungování Vaší organizace (informace, stroje, zařízení, zaměstnanci, patenty, softwarové licence atd.), a také důležitých činností a procesů (výrobní proces, obchodní proces, logistika atd.).
 • Identifikaci hrozeb, které mohou na Vaše aktiva, činnosti a procesy působit (krádež, porucha zařízení či stroje, chyba zaměstnance, nekalý konkurenční boj, nedodržování platných zákonů atd.).
 • Identifikaci slabých míst, prostřednictvím kterých se mohou hrozby projevit.
 • Analýzu rizik (jaké aktivum, činnost či proces může být ohrožen, kterou hrozbou, s jakou pravděpodobností a prostřednictvím jakých slabých míst).
 • Analýzu dopadů (popis toho, co se může stát, když nebudou rizika minimalizována - finanční škody, opakované návštěvy kontrolních úřadů, ztráta významného klienta, nechtěná medializace a veřejná ostuda, zrušení organizace, ztráta zaměstnání atd.).
 • Zavedení cenově přijatelných opatření pro minimalizaci rizik.

Důležitá fakta k řízení rizik:

V této oblasti jsou znalosti norem jen malou výhodou. Klíčové jsou zkušenosti.

 • Před 18 lety jsme začali zaznamenávat problémové oblasti, se kterými se u našich klientů setkáváme. Dnes máme v naší databázi několik stovek rizik. Jen těžko lze uvěřit, co všechno se může stát, s čím vším byste měli počítat, a jak významné dopady to může mít.

Díky zkušenostem víme, že je mnohem levnější investovat do smysluplných preventivních opatření, než ignorovat potenciální rizika a následně draze platit za nedbalost, lenost a nevědomost.

Použité normy, standardy a techniky:

 • Zkušenosti a selský rozum
 • ISO 31000
 • ISO 31010
 • ISO 27001
 • ISO 27005
 • ISO 22301
 • ISO 9001
 • FMEA
 • Balanced Scorecard
 • Relevantní zákony

Zastavte se u nás a promluvme si o Vašem projektu

Neváhejte nás kontaktovat

Zavolejte nebo napište nám a dohodneme si osobní schůzku.

Kontaktujte nás

info@nexa.cz
+420 777 289 861

Navštivte nás po domluvě na

Beranových 130
199 00 Praha - Letňany